SAINT BIRGITTA WAYS


Birgittavägarna - Vandra till Vadstena,

heliga Birgittas plats

Saint Birgitta Ways är de pilgrimsleder som leder till Vadstena, en av Europas största och viktigaste pilgrimsdestinationer. Ett nätverk av leder i olika väderstreck leder vandraren till målet. 


Sedan 2019 utvecklas Birgittavägarnaeller Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena, och samla den under namnet Birgittavägarna - Saint Birgitta Ways. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.