Lämna inga spår efter dig förutom fotspår - allemansrätten

Allemansrätten ger oss rätt att vistas ganska fritt i naturen. Men allemansrätten innebär inte bara rättigheter, utan även skyldigheter.


Nästan alla känner till ordet "allemansrätten", men vad betyder den igentligen? En enkel sammanfattning är följande korta uttryck - "inte störa och inte förstöra". 


Om du vill fräscha upp din kunskap om allemansrätten hänvisar vi gärna till Naturvårdsverkets hemsida där de samlat information riktad till olika målgrupper och på olika språk.