Välkommen!

PILGRIM I SVERIGE ARBETAR FÖR...


  • att lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige

  • att ansvara för Sankt Olofsmärkets användning i Sverige och därvid tillhandahålla riktlinjer och material för märkning av leder och platser

  • att tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i tradition och kulturhistoria inklusive kristen idéhistoria


  • att trygga och säkra vandringsleder som ger människor möjlighet att komma
    ut i naturen på vandringar med respekt för Allemansrätten för välbefinnande, gemenskap, friluftsliv och tid till eftertanke

    Läs mer om PiS här >>

Tack till alla som deltog på vårt årsmöte 3-4 maj 2024

i Vadstena!

KARTA ÖVER PILGRIMSLEDER I SVERIGE, NORGE, DANMARK OCH FINLAND


Sverige är fullt av pilgrimsleder. Från Pilgrimsvägen Skåne - Blekinge i söder till  Dag Hammarskjöldsleden i norr.  Men även våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland har pilgrimsleder. Och som kartan visar är flera av lederna nationsövergripande.


Var går din nästa pilgrimsvandring? Utforska själv på vår översiktskarta.

BESÖK ETT PILGRIMSCENTRUM

Pilgrimsrörelsen i Sverige växer. Alltfler centra, gårdar och platser med pilgrimsinriktning uppstår idag lite varstans i landet. Härifrån arrangeras gruppvandringar, seminarier och föredrag för pilgrimsintresserade. Vissa platser erbjuder mat och övernattning. Pilgrimscentran är ofta bra startpunkter eller slutmål på en vandring.

RAPPORT KARTLÄGGNING AV PILGRIMSEDER

Pether Ribberfors har under år 2022 skrivit en rapport som kartlägger framförallt pilgrimsleder i Norden, men rapporten tar även en titt på pilgrimsleder i övriga Europa.

Håll dig uppdaterad på pilgrimssverige!

NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Vi är medlemmar i Svenskt Friluftsliv

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är stolta medlemmar i Svenskt Friluftsliv. Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. De företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,8 miljoner medlemskap.


Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

VI FINNS PÅ FACEBOOK

- Här hittar du aktuella vandringar och evenemang som arrangeras av våra medlemmar.

unsplash