PILGRIM I SVERIGE

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor­ganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisa­tioner, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.

Pilgrim i Sverige är en religiöst obunden organisation, öppen för alla.


Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.

 


Riksförbundets syfte är

 • att i ett kristet perspektiv lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige
 • att initiera och samordna arbetet med dokumentation och märk­ning av leder och platser
 • att tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i den kristna traditionen.
 • att värna om och informera om Allemansrätten.

VAD GÖR
PILGRIM I SVERIGE?

 • Inspirerar till att pilgrimsleder röjs och hålls röjda.

 • Ger tillstånd och riktlinjer för märkning med pilgrimssymbolen Olofsmärket.

 • Tillhandahåller material skyltar, pilar och affischer som medlem­marna kan beställa.

 • Arrangerar medlemsmöten.

 • Arbetar med frågor som medlemsorganisationerna inte kan lösa själva.

  Du kan själv läsa vår verksamhetsplan och budget här.

VÅRA STADGAR

Ladda ner och läs våra stadgar här!

STYRELSE

ORDFÖRANDE

MARIKA MARKOVITS

SEKRETERARE

EVA HAGSTRÖM

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöter
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening

Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift
Carina Lindvall, Gävleborgs län
Magnus Malmgren, Lunds stift

Per Rosenberg, Linköpings stift

Mattias Haglund, Pilgrimspräst i Ljusnans pastorat


Adjungerade
Birgitta Bäuml, kassör
Eva Hagström Öberg, sekreterare

Josefine Schön, koordinator Pilgrim i Sverige


Sammankallande för valberedningen
Hans Boeryd, Växjö stift

ÅRSMÖTE 2023

 Årsmötet ägde rum den 21-22 april 2023 i Växjö


Mer detaljer om träffen hittar du om du klickar på "program" nedan. Årsmötet år 2024 äger rum i Vadstena. Datum kommer senare.