PILGRIM I SVERIGE

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor­ganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisa­tioner, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.

Pilgrim i Sverige är en religiöst obunden organisation, öppen för alla.


Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.

 


Riksförbundets syfte är

 • att i ett kristet perspektiv lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige
 • att initiera och samordna arbetet med dokumentation och märk­ning av leder och platser
 • att tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i den kristna traditionen.
 • att värna om och informera om Allemansrätten.

VAD GÖR
PILGRIM I SVERIGE?

 • Inspirerar till att pilgrimsleder röjs och hålls röjda.

 • Ger tillstånd och riktlinjer för märkning med pilgrimssymbolen Olofsmärket.

 • Tillhandahåller material skyltar, pilar och affischer som medlem­marna kan beställa.

 • Arrangerar medlemsmöten.

 • Arbetar med frågor som medlemsorganisationerna inte kan lösa själva.

  Du kan själv läsa vår verksamhetsplan och budget här.

VÅRA STADGAR

Ladda ner och läs våra stadgar här!

STYRELSE

ORDFÖRANDE

MARTIN LIND

Svensk teolog och biskop i den Lutherska Kyrkan i Storbritannien och biskop emeritus i Svenska kyrkan.

SEKRETERARE

EVA HAGSTRÖM

Agronom. Arbetar med pilgrimsutvekling på Pilgrimcentrum i Vadstena

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöter
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Rickard Borgenback, Pilgrimscentrum Lkpgs stift
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening
Magnus Malmgren, Lunds stift
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift

Carina Lindvall, Lofsdalens kulturförening

Johan Wihlborg, Pilgrimstid Sverige

Adjungerade
Birgitta Bäuml sekreterare
Eva Hagström Öberg, sekreterare

Karin Dahl, Svenska Gång–och Vandrarförbundet

Sammankallande för valberedningen
Elisabeth Andersson, Stockholms katolska stift

ÅRSMÖTE

Anmäl dig till nästa årsmöte 28 maj 2021