OM RIKSFÖRBUNDET PILGRIM I SVERIGE

Riksförbundet Pilgrim i Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell och
demokratisk organisation och ett samordningsorgan för lokala och regionala
pilgrimsföreningar.


Förbundet bildades 1997 som föreningen Pilgrim i Sverige för rätten att använda den norska
Riksantikvariens pilgrimslogo (Olavsmärket) för märkning av pilgrimsleder i Sverige som
leder direkt/indirekt till Nidarosdomen i Trondheim.


Förbundet äger och ansvarar för administrationen av S:t Olofsmärket inom Sverige.
Förbundet har sitt juridiska säte i Vadstena, men verkar i hela landet.


Riksförbundets syfte
Riksförbundet Pilgrim i Sveriges syfte är att:


 • Tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i tradition och kulturhistoria inklusive kristen
  idéhistoria
 •  I dialog med medlemsorganisationerna utveckla och stödja samverkan i frågor som rör
  pilgrimsverksamhet
 • I samverkan med myndigheter, länsmuseer, hembygdsrörelsen, pilgrimsföreningar och
  andra organisationer godkänna/certifiera leder och platser knutna till Nidarosdomen i
  Trondheim samt samordna arbetet med att dokumentera och göra kunskap tillgänglig
  om ledernas status såsom märkning och framkomlighet
 • Verka för trygga och säkra vandringsleder som ger människor möjlighet att komma
  ut i naturen på vandringar med respekt för Allemansrätten för välbefinnande,
  gemenskap, friluftsliv och tid till eftertanke
 • Bevaka och företräda pilgrimsorganisationernas intressen på riks- och regional nivå
  samt internationellt
 • Samordna nationella och internationella arrangemang och aktiviteter kring
  pilgrimsfrågor
 • Stödja bildandet av nya Pilgrimscentra
 • Ansvara för Sankt Olofsmärkets användning i Sverige och därvid tillhandahålla
  riktlinjer och material för märkning av leder och platser

VÅRA STADGAR

Ladda ner och läs våra stadgar här!

KANSLI

Kanslist
Josefine Schön

E-post: info@pilgrimisverige.se

Telefon: 076-136 53 61


Postadress:

Riksförbundet Pilgrim i Sverige

c/o Pilgrimscentrum i Vadstena

Klostergatan 7

592 30 Vadstena


Fakturaadress:

info@pilgrimisverige.se

Plusgiro

447 72 61-4


Kontakta oss

om medlemsskap i Riksförbundet Pilgrim i Sverige och om beställning av skyltar och märken till St Olovsleder. Kontakta oss även för frågor om pilgrimsleder och pilgrimsvandring.

STYRELSE

ORDFÖRANDE

MARIKA MARKOVITS

ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

Ledamöter
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening

Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift
Carina Lindvall, Gävleborgs län
Magnus Malmgren, Lunds stift

Per Rosenberg, Linköpings stift

Mattias Haglund, Pilgrimspräst i Ljusnans pastorat


Adjungerade
Birgitta Bäuml, kassör
Eva Hagström Öberg, sekreterare

Josefine Schön, koordinator Pilgrim i Sverige


Sammankallande för valberedningen
Anders Blom, Skara stift