S:t Olofsmärket


Pilgrimssymbolen kombinerar sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset. Logotypen är formgiven av Johanna Figur Waddington som tilsammans med Douglas Waddington också stått för utformningen av gjutjärnsmärke, märkesstolpe och milsten.

Symbolen är framtagen för det norska pilgrimsprojektet som letts av Riksantikvarien och Direktoratet för naturförvaltning. I Sverige ägs symbolen av Riksförbundet Pilgrim i Sverige, som förvärvat den från norska Riksantikvarien med ekonomiskt stöd från svenska Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att Pilgrim i Sverige har förvärvat rätten att självständigt bedöma vilka leder som ska certifieras för märkning med St Olovsmärket, men lovat att följa kraven från norska riksantikvarieämbetet. Symbolen är mönsterskyddad.


Pilgrimssymbolen binder samman leder genom Danmark, Sverige och Norge vidare mot Nidaros, Trondheim.

S:t Olofsmärket får användas för sammanhängande pilgrimsleder mot Trondheim inklusive leder som ansluter till dessa eller anknyter till Olovstraditionen. Användande får därefter också ske i samband med aktiviteter och verksamhet som har direkt koppling till dessa leder.

Trycksaker och produkter
Efter godkännande får S:t Olofsmärket användas i trycksaker och på produkter framställda av Riksförbundet Pilgrim i Sverige eller godkända av föreningen. Pilgrim i Sverige förbehåller sig rätten att användning av märket kan leda till att vi tar ut en avgift. För närvarande gäller att för varje pins, t-shirt, textil- och reflexmärke skall 2 kr tillfalla föreningen. Produkter som godkänts tillkännages via hemsidan.

Regelverk för pilgrimsdräkt
S:t Olofsmärket får även användas på textil och kan då förtydligas med information. Kläderna skall vara kopplade till evenemang eller vandringar i samband S:t Olovstraditionen. Textila symboler får endast användas i den form och färgskala som originalet har. Informationsmaterial med färgsymbol får kopieras till svartvitt. För samtliga användningsområden skall ansökan skickas till Riksförbundet Pilgrim i Sverige. Bedömning och godkännande görs i varje enskilt fall gemensamt av ordförande och sekreterare i Föreningen Pilgrim i Sverige. Godkännandet gäller endast för det tillfälle eller den upplaga som ansökan gällt.

S:t Olofsmärket får endast användas med fastställd färg och form. Original med färganvisning erhålles från föreningen Pilgrim i Sverige. Logon skall återges antingen helt i svart eller med tryckfärgerna PMS 1815 (Olofskorset) och PMS 403 eller PMS 877.

Vill du använda S:t Olofsmärket?

Fyll i formuläret och skicka in till oss. Vi behandlar varje ärende i turordning. Har du några frågor kan du kontakta Sven Ingvar Holmgren


Tlf. 070-201 30 40

E-post. sven.holmgren(at)svenskakyrkan.se