PILGRIMSSYMBOLER

BIRGITTAMÄRKETDenna pilgrimssymbol är framtagen vid Vadstena Pilgrimscentrum, och formgiven av Gunnar Grantinger. Symbolen förenar det vita pilgrimskorset med Kristi fem röda sårmärken och ett blått Hans-kors på gyllene helhetscirkel. Symbolen är mönsterskyddad och ägs av Vadstena Pilgrimscentrum, som ger tillstånd till användning. Den får användas såväl för pilgrimsleder med anknytning till den Heliga Birgitta, som andra pilgrimsleder i Sverige än Olofslederna. Även pilgrimskyrkor får skyltas med denna symbol. Pilgrimsmärket kan beställas av Vadstena pilgrimscentrum.

OLOFSMÄRKETPilgrimssymbolen används för att märka pilgrimsleder och platser med anknytning till S:t Olof och Trondheim, det forna Nidaros. I denna symbol kombineras sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset. Symbolen som är formgiven av Johanna Figur Waddington för de norska pilgrimslederna, binder samman norska och svenska pilgrimsleder. Symbolen är mönsterskyddad, och ägs i Sverige av föreningen Pilgrim i Sverige.


Riktlinjer för godkännande och skyltning kan rekvireras från Pilgrim i Sverige.


PILGRIMSFLAGGADet har framtagits en nordiska pilgrimsflagga, som lämpligen kan användas vid pilgrimsvandringar. De fyra färgerna symboliserar de nordiska länderna och sys upp i såväl dubbelsidig som enkelsidig variant.


Anna-Maj Larsson i Uppsala syr upp denna flagga pår beställning. 

Tfn: 018-21 70 55.
(Tillfällgigt uppehåll av flaggtillverkning 20-11-11)