Skyltning av S:t Olofsleden


Skyltsystemet består av

  • Stolpar
  • Ledmarkeringar
  • Markering av pilgrimsminnen
  • Markering av övriga kulturminnen utmed pilgrimsled
  • Milstenar
  • Informationstavlor
  • Skyltning utmed allmän väg.

Stolpar
Till stolpar används för ändamålet lämpligt hållbart träslag. Stolparna kan behandlas med ofärgad lasyr eller Träolja. Den del av stolpen som står under jord kan brännas för ökad hållbarhet. Tryckimpregnerat kan användas. För markering av platser ska stolparna ha minimimåtten 45x120 mm. Denna dimension bör också användas vid vägskäl etc. Vid ledmarkering kan användas käppar med minimidimension 70x70 mm (ev 45x70) Grövre stolpar bör placeras i stenkista. I såväl öppen terräng som skogsterräng får också käppar i minimidimensionen 44x44 mm användas. Stolpar och käppar ska i överdelen vara försedda med en 5 millimeter djup och 10 mm hög utfräsning vilket skapar en kvadratisk topp där pilgrimsmärket placeras. Stolpens överkant bör slutta bakåt, och kan lackeras. Stolphuvudet kan också målas i samma röda färg som används till bokstäver .

Hängare
Som komplement till märkning med stolpar kan ”hängare” användas. Denna tillverkas av trävirke ca 73 x 250 x 19 mm, målas med färgnummer NCS S3560-Y90R (engelskt rött) och förses med Olofsmärketi plast, 68 x 68 mm. Den kan hängas på grenar och träd. 

Ledmarkeringar
För ledmarkering används ett kvadratiskt pilgrimsmärke i plast, i storlek avpassad till stolpen, 118 mm, 68 mm eller 42 mm. Detta kan kompletteras med pil i samma design. Orange markering på exempelvis träd får användas mellan skyltarna. Märke och pil är mönsterskyddade och beställes hos föreningen Pilgrim i Sverige.

Avveckling av led
Om led inte längre används eller sköts skall huvudman ansvara för att alla märken tas bort.

Markering av pilgrimsminnen
För markering av pilgrimsminnen används stolpe i minimidimension 45x120 mm med pilgrimsmärket i plast. På stolpens nedre del kan namn på pilgrimsminne skäras eller fräsas ut och fyllas med röd färg. Förlagor till bokstäver, siffror och pilar (typsnitt Garamond) beställes från föreningen Pilgrim i Sverige. För imålning av bokstäver m.m. användes färgnummer NCS S3560-Y90R (engelskt rött)

Markering med stolpe och pilgrimsmärke
A B C D
A. Vägvisning utmed led.
B. Vid pilgrimsminne
C. Som vägvisning till pilgrimsminne i anslutning till led
D. Vid övriga fornminnen


Markering av övriga fornminnen

Övriga fornminnen markeras på samma sätt som pilgrimsminne, dock utan pilgrimsmärke. Detta arbete ska ske i samarbete med länsstyrelsen.

Milstenar
Milstenar tillverkas i förekommande fall efter norsk förlaga. Information om detta tillhandahålls av föreningen Pilgrim i Sverige.

Informationstavlor
För lokala affischtavlor kan användas affisch med ram och logotype. Resten av affischen kan fyllas med text och bild varefter den plastas in före uppsättning. För större informationstavlor exempelvis utmed större vägar bör respektive kommun kontaktas. Affischen beställs från föreningen Pilgrim i Sverige.

Skyltning utmed allmän väg
Utmed allmän väg får pilgrimsmärket inte användas. Möjlighet finns att använda brun-vit Sevärdhetsskyltning. I enlighet med Trafikverkets instruktion skall skylten vara brun med vit ram och text. För godkännande kontaktas Vägverket regionalt.

Trycksaker
Guidebroschyrer ska finnas för leden. Broschyrerna ska innehålla kartor, beskrivning av pilgrimstanken, information om hela leden, beskrivning av aktuellt ledavsnitt, beskrivning av kultur- och naturminnen utmed aktuellt avsnitt.

Beställ våra olika S:t Olofsmärken

Produktbild saknas

Klistermärken

Ca 70 x 70 mm) med 100 märken/rulle för märkning på t ex lyktstolpar i tätorter.
Se prislista >>

Produktbild saknas

Pins

Produktbild saknas

Märken i Forex

Finns i olika format och hål för skruvar i hörnen. 
Läs mer här (PDF) >>

Se prislista >>